София, ул. Казбек 57В

+359 878 60 00 71

Имплантологично лечение

Имплант – преди или след като извадим зъба?

Дентална клиника „Дамянов“ Имплантологично лечение ортодонтско лечение
Имплантологично лечение

Най-честите причини за загуба на естествени зъби са: сериозна зъбна травма, фрактура (счупен корен на зъб), необратимо усложнение от зъбен кариес или напреднала костна загуба при пародонтални проблеми. Когато всички консервативни методи за лечението на даден зъб са изчерпани, то често най-рационалното и предвидимо лечение става имплантологичното.
Зъбните импланти са иновативен инструмент в съвременната дентална медицина за качествено и естетично възстановяване на дъвкателната функция и фонетиката в зоните, където липсват зъби. Оптимизира се лечението със зъбни коронки, мостове и протези.

Зъбните импланти са титаниеви винтове, които се поставят в челюстните кости в обеззъбените участъци, като заместват корена на липсващия зъб и се използват за основа, върху която се поставя коронка, мост или протеза. Така успешно и минимално инванзивно се възстановяват единични или множествени дефекти в зъбните редици. Зъбните импланти са изработени от биологично съвместим материал и се приема от организма, дори от пациенти, които са с налична алергия към метали.

Както всяко лечение в нашата клиника, така и имплантологичното лечение има строги индикации и показания, при които можем да се го извършим. Всяко наше решение е обосновано от фундаменталните принципи на биологията и подкрепено от съвременните медицински твърдения. Д-р Василева е водещия имплантолог в Дентална клиника Дамянов и според нея, ключът към дългосрочното и успешно имплантологично лечение е правилното диагностициране и планиране на хирургичната и протетичната част на лечението. За да можем атравматично и предвидимо да извършим хирургичната част, първата и важна стъпка за нас е клиничния преглед и диагностицирането:

  • обстоен клиничен преглед и снемане на подробен зъбен статус, измерване и сондиране на венечните джобове, определяне на типа и дебелината на венеца, отчитане положението на съседните зъби, оценка на вида захапка и преценка мотивацията и отговорността на пациента към дентално лечение;
  • рентгенологични изгледвания и 3Д скенер на челюстите;
  • дигитализирането на всички тези данни, което ще ни помогне да позиционираме от ден първи точната позиция на импланта и бъдещата корона.

Правилното планиране, дигитално водената и управлявана хирургична част заедно с прецизно поставената протетична конструкция върху импланта завършват кръга от манипулации, нужни на пациента да се усмихва здраво и широко без притеснения.

Имплант – преди или след като извадим зъба?

Планирането на имплантите в идеалния случай става преди изваждането на зъба. Това би ви спестило много време, разходи и ще намали броя на нужните хирургични интервенции. При повечето пациенти зъбния имплант се поставя едномоментно след изваждането на зъба. Възстановяването може да се усложни в следствие на ненавременна намеса и да доведе до загуба на кост, разместване на съседните зъби или промяна в захапката. Но с помощта на най-съвременните методи на пародонталната хирургия загубите на кост в областта на обеззъбения участък могат да се възстановяват до пълният обем и венеца около бъдещия зъб.
Затова не чакайте да изгубите зъбите си. Консултирайте се с нас относно Вашия случай на време.